BeskrivelseISO 14001 er et styringssystem for miljø som skal gi kontroll over miljøaspekter som utslipp, avfallshåndtering, bruk av naturressurser/råmateriale og energi. Standarden skal bidra til at organisasjonen utvikler og iverksetter miljøpolitikk og mål i henhold til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.Ved å implementere denne standarden vil Kabelpartner ta aktive skritt for å oppfylle sine miljøforpliktelser og vise ansvar for omgivelsene og miljøet. Dette forplikter oss til å identifisere, kartlegge og følge opp miljøaspekter innenfor egen virksomhet (internt, leverandør, kunde). Miljøaspektene skal tilfredsstille lovpålagte og egne krav.Kabelpartners miljøpolitikk er basert på følgende punkter:

 • Skape gode interne holdninger og involvere alle ansatte slik at vi fremmer vår miljøpolitikk
 • Arbeide i nært samarbeid med medarbeidere i avdelingen
 • Følge lovgivning, ta hensyn til eksterne parters syn, personell og miljø
 • Identifisere og kartlegge miljøaspekter, og vurdere hvilke aspekter som skal prioriteres
 • Sette opp forbedringsprogrammer, mål og delmål
 • Følge opp mål og iverksette forbedringsprosjekter

Alle i ledergruppa er ansvarlig for kartlegging og oppfølging av miljømål for sine områder.Kvalitetssjef er ansvarlig for oppfølging av iverksatte forbedringsprogrammer/prosjekt.Kvalitetssjef er ansvarlig for å holde seg oppdatert i henhold til lovpålagte krav og endringer av disse.Flytskjema miljøaspekter: Identifisere, kartlegge og forbedre.miljøpolitikk-flowKabelpartner har følgende forbedringsprogrammer:

 • Kildesortering og målinger
 • Retur av alt avfall til miljøstasjoner
 • Målinger av internt forbruk av papir
 • Kartlegging reduksjon av papirforbruk internt
 • Reduksjon av strømforbruk
 • Samsendinger fra leverandører
 • Samsendinger til kunder

Referanser

 • Kartlegging av miljøaspekter: ID 16210
 • Miljøaspekter internt: ID 15965
 • Eksterne og interne krav: ID 15967
 • Kritiske prosesser, vedlikehold, nødssituasjoner: ID 15966
 • Kvalitets og miljømål: ID 15342
 • Forbedringsprogrammer: ID 16189
 • Registreringer.

ISO 14001 er implementert med vårt kvalitetssystem ISO 9001.