Vår maskinpark er oppdatert og har god kapasitet. Maskinene bearbeider alle typer kabel: wire, coax, rund flerleder i store og små tverrsnitt, flatkabler etc. Høy automatiseringsgrad gir billigere produkter. Vi har verktøy til de fleste terminaler og kontakter.Gode vedlikehold- og servicerutiner gir høy driftsikkerhet på maskinene og god kvalitet på produktene.