Våre innkjøpere sikrer anskaffelse av råvarer til riktig tid og riktig pris. Vårt fokus på innkjøp/logistikk gir deg økt lønnsomhet ved outsourcing til oss.Kabelpartner tilbyr våre kunder lagerhold, dette kan være på råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. I denne tjenesten ligger også at produktene dine kan leveres ferdig emballert direkte til sluttkunde.Levering skjer etter behov og vi sørger for at det hele tiden er produkter tilgjengelig. Prøv oss!Vår logistikk gir: fleksibilitet, korte leveringstider, leveringspresisjon og god lønnsomhet for din bedrift. Kundens behov er alltid i fokus.