Vår produksjon utføres i henhold til IPC/WHMA-A-620 standarden.Etter at produktet er montert gjennomfører vi visuell og elektronisk kontroll ved vår testavdeling. Vi bygger jigger for testing av hvert enkelt produkt. Har du en spesifisert test, bygger vi gjerne opp testbenker for dette.Kabelpartner har gode testrutiner som sørger for feilfrie produkter til våre kunder. Ønsker kunden varesertifikat utstedes dette og sendes med produktet.