Kabelpartner er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008. Kvalitetssikring:Vi har i 2008 gjennomarbeidet hele vårt kvalitetssytem og vi ønsker kontinuerlig å forbedre våre prosesser og aktiviteter. Vi gjennomfører regelmessig ledelsens gjennomgang med fokus på avvik og korrigerende tiltak.Kabelpartner produserer kundespesifiserte produkter, der også råvarer hovedsaklig er spesifisert av kunde. Alle produkter leveres i henhold til RoHS direktivet.Opplæring:Kabelpartner er en lærende organisasjon. Vi har en dynamisk opplæringsplan for hver enkelt av våre medarbeidere.