Kabelpartner har innført LEAN filosofien gjennom hele organisasjonen. Det har vært en omfattende prosess og vi ser nå gode resultater av det arbeidet som er gjennomført. Som kjent er det å jobbe etter LEAN prinsipper en varig prosess og handler om stadige forbedringer av metodikk og organisasjon.LEAN prosjektet startet vi i januar 2012 med en foranalyse, utfra denne ble satsningsområder bestemt. Mål for prosjektet ble definert.Gjennomføringen startet i februar med 5S aktiviteter, metodikk trening, oppbygging av LEAN celler og medarbeiderutvikling.Vi har nå LEAN celler på alle områder i produksjonen, de fleste er standard celler og andre er tilpasset spesielle produkter. Hovedmålene i prosjektet er til stor grad oppnådd. Over 80 % av produsert verdi foregå nå gjennom våre LEAN celler,effektiviteten er økt betraktelig og gjennomløpstiden er redusert til under 5 dager. LEAN en kontinuerlig prosess og vi fortsetter å utvikle oss gjennom smågruppe aktiviteter og kontinuerlige forbedringer. Med oss på laget har vi våre leverandører, vi har lagt mye arbeid i leverandørutvikling og leveringsgraden på råvarer inn til oss er nå på vei mot et akseptabelt nivå. Alt dette gjør oss til en bedre leverandør og partner for våre kunder.